MOORINGINTERNET .NL .COM
AUTOMATE OR TERMINATE

Peter Mooring
Gsm: +31 (0)6 4124 3030
Tel: +31 (0)164 610 218
Mail: peterpm@xs4all.nl
P.P. Mooring
Past. v Roesselstraat 29
4631 ET Hoogerheide
The Netherlands

KvK-nummer: 27236721
BTW-nummer: 1201.53.919.B.02
Bankreknr: 51.69.53.508
IBAN: NL44ABNA0516953508
BIC: ABNANL2A
Welkom
Uitgebreide ervaring, meer dan 30 jaar succesvol realiseren van uiteenlopende internet en IT projecten, up-to-date kennis en doorzettingsvermogen. Bel +31 6 4124 3030 of mail peterpm@xs4all.nl voor meer informatie.

ir. Peter Mooring
Internet services
Website nodig? Bezoekers laten inloggen en inzicht geven in status van hun bestelling, meer automatiseren, backoffice integratie, een administratie module ...
Website ontwerp & realisatie Klik hier voor een selectie van gerealiseerde websites.
Programmeren en database ontwerp Afhankelijk van de toepassing programmeren wij in PHP, C(++), Perl, HTML, Javascript, Java en werken met databases als MySQL.
Website onderhoud Wij bieden geen 24/24 service, meer iets als 18/24, maar doen er wel alles aan om te voorkomen dat er uberhaupt een probleem optreedt, bouwen scripts die alarmen sturen zodra grenzen worden overschreden.
IT services
Overzicht Wij assisteren bij het kiezen en bouwen van de software en/of hardware die optimaal aansluiten bij de gewenste functionaliteit. Programmeren, ontwikkeling, backoffice integratie, database connectivity en security.
Automatisering: AUTOMATE OR TERMINATE! We vergeten wel eens waar al die geavanceerde technologie voor kan dienen. Technologie moet in eerste instantie worden ingezet om bestaande taken te automatiseren waar mogelijk, dat is al moeilijk genoeg!
Advies Om een goed advies te kunnen geven moet je minimaal kennis en ervaring hebben, of er toegang tot hebben. Grote IT bedrijven geven vaak initieel toegang maar de kans dat kennis en ervaring worden ingezet is minimaal, de beste consultants worden immers ingezet op projecten voor de allergrootste klanten.
Programmering/scripting Een programmeertaal is slechts een middel om een doel te bereiken, namelijk een bepaalde functionaliteit te realiseren. Technici willen nog wel eens klagen dat iets niet te volgen is omdat een ander het geschreven heeft of omdat het in een andere programmeertaal is geschreven. Maar iedereen zou al blij moeten zijn dat er uberhaupt een oplossing is gerealiseerd, het leren van een programmeertaal kost gewoonlijk minder tijd dan het realiseren van de oplossing.
Troubleshooting Als iets niets werkt zoals het moet, moet er snel een echte oplossing komen. Ervaring helpt bij het uitzoekwerk, het formuleren van de samenvatting, en het geven van een oplossing waar u mee verder kunt.
Security issues Vaak niet het leukste onderwerp, maar wel iets wat cruciaal is voor het voortbestaan van de organisatie. Hoe ga je om met de beveiliging van bedrijfsgegevens nu iedereen binnen en buiten uw organisatie met een USB stick rondloopt en/of met het internet verbonden is.
Interim services
Overzicht Soms is het handig periodiek of gedurende korte tijd op locatie aanwezig zijn, software ontwikkelen, testen, troubleshooten, project leiden, meedenken over focus, timing, waardevermeerdering. Indien gewenst nemen wij de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van werkzaamheden op management, marketing, internet en IT gebied, zodat een totaaloplossing ontstaat.
Over ons
Informatie P.P. Mooring is een bedrijf van Peter Mooring.
CV werkervaring en studie klik hier voor het laatste CV (MS-Word) (15 maart 2002)
WERK (IN HET KORT)
Zelfstandig: Freelance (1999-heden) Internet, Marketing, Organisatie/Management services
Organisatie: Software ontwikkelaar, business intellingence (1998-1999) Doorstart, marketing en techniek.
Organisatie: Outsourcing/outtasking (1996-1997) Opstart, techniek en marketing.
Organisatie: Netwerk support/software ontwikkeling (1994-1996) Uitbouw organisatie-en techniek.
Zelfstandig: Adviesburo (1993-1994) Advies op organisatie-en technisch gebied
Zelfstandig: Fabrikant computer netwerk producten/Ontwikkelaar van maatwerk (1984-1993) Ontwikkeling en produktie van computerhardware en software.
WERK (DETAILS) Organisatie: Software ontwikkelaar, business intelligence Ontwikkelaar van geavanceerde business intelligence software. Levert een wezenlijke bijdrage aan de business van haar klanten door een manier aan te bieden waarmee mensen binnen organisaties (decision-makers), snel en gemakkelijk, nu en morgen, de juiste beslissingen kunnen nemen. De oplossing bestaat uit uit een efficiente methodologie, modelleren, een zelfconfigurerend software pakket en aansluiting op industrie standaard database systemen/applicaties. Verantwoordelijk: Opstarten, organisatie/marketing-wise. Werkzaamheden: Vormgeven/strategisch positioneren van product, ontwikkelen nieuwe (US-based) huisstijl, drie brochures, persberichten, persintroductie i.s.m. PR-buro, advertising campagne in o.a. landelijke dagbladen i.s.m. reclameburo, opzetten seminars incl. mailingen, website, introductie bij en contacten met analisten GartnerGroup, enz. initieren product naar modernste programmeeromgeving, ‘in doos stoppen’ van product (ontwikkelen doos/CD+hoes/nieuwe manuals/demo-applicaties, enz.), visie/concept/technologie brochure, concurrentie-killers, enz. Advertising, Marketing/communicatieplan en budget, aansturen medewerkers.
Organisatie: Outsourcing/outtasking Levert netwerkbeheer (werkplekbeheer) op afstand aan haar klanten. Intentie is een X-tal centers in Europa te bouwen. Naast het aansluiten van werkplekken ook diensten op netwerk(beheer)-gebied die buiten de standaard service-set vallen zoals business en technical consultancy, trouble-shooting services, on-site support en coordinatie en projectcontrol van diensten van businesspartners. Sinds begin 1998 een beursgenoteerde onderneming. Verantwoordelijk: Opstarten, technisch en marketing-wise. Werkzaamheden: Projectbesprekingen, beoordeling offerte/plan voor bouw van het eerste center. Businesplan opgesteld. Verzorgen van de bouw van de gehuurde locatie: onderhandeling met leveranciers van wanden, bekabeling, indeling ruimten, e.d. Inrichten van automatisering, meubilair, telefooncentrale met backup , e.d. Projectleider eerste fase project. Aansturen/opleiden technische mensen. Voorbereiding en uitvoering op testen van ‘levering'. Op marketing gebied boodschap naar de markt, marketingplan opgesteld, marktonderzoek, aansturen reclamebureau, brochures verzorgt, enz. Communicatieschema opgesteld. Businesspartner mailing en informatiemiddag, enduser-mailing, advertenties. Verdere ontwikkeling diensten.
Organisatie: Netwerk support/software ontwikkeling Levert uitgebreid scala aan veelal kennisintensieve diensten verband houdend met informatie en computernetwerken, zoals het verzorgen van netwerk-installaties en onderhoud, trouble-shooting, consultancy, ontwikkelen van maatwerk software, verkoop van en support op standaard en developer software, verkoop van en support op de database en scripting produkten. Verantwoordelijk: Uitbouw van de organisatie en de techniek. Evenredig deel van de tijd bezig met commerciële activiteiten. Werkzaamheden: Aansturen/opleiden van systeem beheerders en software ontwikkelaars, begeleiding en uitvoering van support, verzorgen van interne automatisering en intern systeembeheer, contacten met leveranciers, consultancy & trouble-shooting, acquisitie van opdrachten, maken van offertes, telefonische verkoop, inkopen, verzorgen van technische mailings, klantbezoek, onafhankelijkheid vergroot, volwaardige partner gemaakt, maatwerk software activiteit opgestart, professionalisering, overleg ingevoerd, teams gecreeerd, kwaliteitsverbetering w.o. verkoopsysteem, produktvertegenwoordigingen. Projecten o.a. helpdesk-to-helpdesk support en realiseren van gecoordineerde toeritdosering.
Organisatie: Adviesburo Zelfstandig consultant, diverse projecten.
Organisatie: Fabrikant computer netwerk producten/Ontwikkelaar van maatwerk Medeopgericht. Ontwikkelen, produceren en op de markt brengen van computer netwerkhardware-en software produkten en het ontwikkelen van hardware en software produkten op maat. Geselecteerd voor deelname aan het demonstratieprogramma 'Micro-Elektronica in Produkten' van het Ministerie van Economische Zaken. Verantwoordelijk: Ontwikkeling en produktie van alle hardware/software produkten en testsystemen, uitbouw van de organisatie, enz. Werkzaamheden: Bedrijfsvoering, produktontwikkeling, inkoop bij binnen-en buitenlandse leveranciers en fabrikanten, verkoop aan wederverkopers, verzorgen van mailingen, contacten met opdrachtgevers begeleiding van medewerkers bij interne en externe projecten, ontwerp, implementatie en documentatie van (produktie-test)hardware en (produktie-test)software, ontwerp, uitvoering van handleidingen, verpakkingen en mailingen, produktiebegeleiding.
OPLEIDINGEN O.a. TU Delft, Elektrotechniek. Afstudeerrichting: Computerarchitectuur.
Algemene voorwaarden
P.P. Mooring doet uitsluitend zaken onder de voorwaarden zoals hieronder vermeld tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. Aan de uitingen van P.P. Mooring kunnen geen gevolgen verbonden worden tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk gedaan zijn. P.P. Mooring is nimmer aansprakelijk voor schade, direct of indirect, veroorzaakt door haar handelingen, toepassing van haar leveringen of adviezen. Leveringen en, voor zover van toepassing, rechten op geleverd werk, blijven ons eigendom zolang betaling door ons niet ontvangen is. Alle door ons opgegeven bedragen zijn exclusief btw tenzij anders aangegeven. De betalingsconditie is altijd binnen 14 dagen na factuurdatum tenzij anders overeengekomen. Opdrachtgever gaat akkoord met het gebruik van haar naam in uitingen van P.P. Mooring waarbij uiteraard de goede naam van opdrachtgever niet in diskrediet gebracht zal worden.